contactus
Chi tiết liên lạc

COSMO AIot Technology Co.,Ltd

Địa chỉ : Haier Information Industrial Complex, No.1 Haier Road, Qingdao, China, 266101
Địa chỉ nhà máy : Haier Information Industrial Complex, No.1 Haier Road, Qingdao, China, 266101
Thời gian làm việc : 9:00-18:00(Hiện Bắc Kinh)
Liên hệ với chúng tôi :
Người liên hệ: Miss. Jian
Chức vụ : Marketing Manager
Điện thoại Kinh doanh : +86-532-88937056
Thư điện tử : jianhongxiu@haier.com
Người liên hệ: Ms. Li
Chức vụ : Marketing Manager
Điện thoại Kinh doanh : +86-532-88937056
Thư điện tử : lilin.zn@haier.com
Người liên hệ: Ms. Du
Chức vụ : Marketing Manager
Điện thoại Kinh doanh : +86-532-88937056
Thư điện tử : duh.cz@haier.com
Người liên hệ: Ms. Sun
Chức vụ : Marketing Manager
Điện thoại Kinh doanh : +86-532-88937056
Thư điện tử : suncaihua.zn@haier.com